Шах програми за download

Шахматното обучение е немислимо в днешно време без компютър с шахматен софтуер. Ще изчакаме малко с конкретните препоръки, защото в момента излизат нови версии на някои от най-важните шахматни програми и искаме първо да се запознаем с тях. Дотогава посетете:

Най-голямото място за Шах download

Българският портал за Шах програми

Въведение във видовете Шахматни файлове

Митове и недоверие към Шахматния софтуер

Ръководство за програмата Chessbase


Или ако търсите само сайтове за download на шахматни програми, заповядайте:

Download Chessbase 9 Original, Download Rybka 2.3.2a, Download Fritz 11, Download Mega database 2008 (огромна база с партии)


Приятно обучение от Българската шахматна мрежа!


Copyright 2008 © All rights reserved.